Indkøbskurv
0
0 varer lagt i indkøbskurven

Persondatapolitik

Oversigt

 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
 6. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
 7. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett A/S
Kgs. Nytorv 13
1090 København K
CVR.nr. 58 19 12 13
Persondata@magasin.dk

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.
  • Personal shopper, Beauty shopper samt diverse skønhedsbehandlinger.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker. Magasin foretager en profilering af dig og dit handelsmønster med henblik på, at fremsende dig de tilbud, der er mest relevante for dig som kunde.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke som Magasin Goodiemedlem.
 2. Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmeside eller bestiller tid hos en beauty shopper.
 3. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Magasin, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 4. Behandlingen er nødvendige for, at Magasin eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
  • Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser.
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på Magasin.dk såsom e-mail adresse.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. Internt i relevante afdelinger i Magasin.
 3. Eksterne revisorer.
 4. Facebook og Google med henblik på online annoncering.
 5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på din profil på Magasin.dk

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Magasin benytter databehandlere placeret i USA. Overførslen sker under Privacy-Shield aftalen og i henhold til Persondataforordningens artikel 45. Du kan læse mere om Privacy-Shield ved at følge dette link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikre Magasin, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Magasin’s instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Som Magasin Goodiemedlem: Oplysninger du selv har indtastet på din Magasin profil gemmes så længe du opretholder medlemsskabet. Hvis du framelder dig medlemsskabet beholder vi oplysningerne i yderligere 6 måneder for at give dig mulighed for at se købskvitteringer fra før frameldingen. Oplysningerne vil herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven

Som Gæst: Oplysninger tilknyttet en transaktion gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

7. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Magasin har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på Magasin.dk
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Magasin i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Magasin har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Magasin behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
 
Magasin.dk bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse gemmer vi dine informationer om dit besøg på magasin.dk Læs mere