Magasins privatlivspolitik for Gæster

Du kan læse vores Privatlivspolitik for gæster på vores hjemmeside her.

Magasins privatlivspolitik for Goodie medlemmer

Vi er glade for din interesse for Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord (”Magasin”, ”vi”, ”os”, ”vores”) og vores Goodie kundeklub.

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit Goodie medlemskab, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord

Kongens Nytorv 13

1050 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Mailadresse: Persondata@magasin.dk

 

2. Hvad er formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:

2.1 Administration af dit Goodie medlemskab, herunder kommunikation med dig om dit medlemskab, når du modtager personal shopper ydelser, beauty behandling eller duftkonsultation services, besøger vores butikker eller deltager i events som en del af dit medlemskab, og levering af medlemsfordele samt andre aftalte ydelser.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale om medlemskab med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b).

2.2 Udsendelse af målrettet markedsføring, hvis du har givet os dit samtykke hertil, for at vi bedre kan målrette tilbud og anden kommunikation til dig og dine interesser.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a).

Vi foretager profilering i forbindelse med udsendelse af målrettet markedsføring. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at personalisere vores markedsføring til dig og dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Du kan til enhver tid fravælge profilering i forbindelse med direkte markedsføring under din Goodie profil, ligesom du kan gøre indsigelse mod en sådan behandling, jf. afsnit 9.

Visse personoplysninger, der behandles til dette formål, kan være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik.

2.3 Undersøgelser, statistik og analyser af din brug af vores platforme og besøg i vores butikker.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, herunder vores hjemmeside og app, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Visse personoplysninger, der behandles til dette formål, kan være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik.

2.4 Opfyldelse af vores retlige forpligtelser til at behandle, herunder opbevare, personoplysninger.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores retlige forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c).

2.5 Fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, herunder for at bekæmpe svindel.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at varetage vores juridiske rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

3. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

3.1  - Til formålet nævnt i afsnit 2.1 ovenfor behandler vi almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis:

– Navn og adresse

– E-mail og telefonnummer

– Fødselsdato

– Køn

– Lokationsdata

– Ordreinformationer, købshistorik og sagsnummer

– Goodie medlemsnummer

– Oplysninger om optjening og brug af fordele (herunder stjerner, Goodies, og vouchers)

– Oplysninger du afgiver i forbindelse med brug af services, herunder ved booking af personal shopper services og beauty behandling services samt i forbindelse med vores events

– Oplysninger, der indsamles i forbindelse med vores kommunikation med dig om dit Goodie medlemskab

Når du foretager køb på vores hjemmeside gælder vores privatlivspolitik for gæst på webshop uanset om du er logget ind som Goodie medlem eller ej.

3.2 Til formålet nævnt i afsnit 2.2 ovenfor behandler vi i tillæg til ovenstående følgende almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis:

– Oplysninger om din færden på vores platforme, herunder hvilke sider du besøger, hvilke produkter du klikker på og lægger i kurven, samt hvordan du interagerer med vores kommunikation, når du er logget ind som Goodie medlem

– Oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies

3.3 Til formålet nævnt i afsnit 2.3 ovenfor behandler vi nogle af de almindelige personoplysninger, som er nævnt ovenfor, herunder de personoplysninger, der vedrører din færden på vores platforme, din brug af vores af vores services samt oplysninger om dine køb.

3.4 Til formålene nævnt i afsnit 2.4 og 2.5 ovenfor kan vi i det omfang det er relevant behandle de almindelige oplysninger, som er nævnt ovenfor.

4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne, herunder:

– Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med Goodie medlemmer

– Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som Goodie medlem

– Udbydere, der bistår med at drifte vores hjemmeside og vores apps, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet

Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

5. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere, som er beliggende i USA, Australien og Storbritannien:

– Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med Goodie medlemmer

–  Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som Goodie medlem

– Udbydere, der bistår med at drifte vores hjemmeside og vores apps, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet

Vi kan oplyse, at overførsler til databehandlere og underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU/EØS, sker under iagttagelse af gyldige garantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne eller en liste over vores nuværende databehandlere og underdatabehandlere, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi behandler de personoplysninger, du giver os og som indsamles automatisk, herunder via din digitale adfærd (bl.a. cookies).

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du er Goodie medlem.

Ved udmelding af Goodie kundeklubben lukkes dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Du har dog mulighed for at bruge dine opnåede og ubenyttede fordele i op til 14 dage efter din udmelding ved at kontakte kundeservice. Herefter slettes dine opnåede og ubenyttede fordele. Vi stopper samtidig vores kommunikation med dig.

Dit Goodie medlemskab ophører desuden automatisk, hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage.

Hvis du efter at have meldt dig ind i Goodie kundeklubben udøver din fortrydelsesret, jf. vores Goodie vilkår og betingelser, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til formålet nævnt i afsnit 2.2 ovenfor, og sletter personoplysninger, der er tilvejebragt som følge af en behandling til disse formål, senest 14 dage efter, vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at træde tilbage fra aftalen.

Alle de personoplysninger, vi behandler om dig under dit Goodie medlemskab opbevares i 3 måneder efter ophør af dit Goodie medlemskab.

Dokumentation for ophør af dit Goodie medlemskab og dine oplysninger, der behandles til formålet i afsnit 2.1, herunder dine købskvitteringer, bliver dog opbevaret i 2 år fra ophør af medlemskabet.

Oplysninger om dig, som bruges i forbindelse med en verserende sag, opbevares indtil sagen er afsluttet.

Øvrige oplysninger om dig vil blive slettet eller anonymiseret umiddelbart efter ophøret af dit Goodie medlemskab.

8. Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Ved ændringer i vores behandling af dine oplysninger modtager du notifikation herom direkte i Goodie appen eller når du logger ind som Goodie medlem via magasin.dk. Har du slået push-beskeder til på Goodie appen, kan du altid holde dig opdateret. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig, således at du altid ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

– Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

– Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger. Du kan også altid selv rette visse af dine oplysninger via magasin.dk eller Goodie appen

– Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring

– Du har i visse tilfælde ret til at transmittere oplysninger, dvs. at du kan få dine personoplysninger udleveret eller overført til en anden dataansvarlig

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, og du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og trække dit samtykke tilbage via f.eks. magasin.dk eller Goodie appen. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger eller trækker dit samtykke tilbage, vil det medføre, at du bliver meldt ud af Goodie kundeklubben.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og frem.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Loading...