Magasins privatlivspolitikker

Når du handler på Magasin.dk eller i én af vores fysiske butikker, opsamler vi forskellige oplysninger om dig. Det kan fx være hvis du deltager i en konkurrence, hvis du benytter dig af vores Personal Shopper, eller hvis du scanner dit Goodie Card ved køb af en vare.

Vi har derfor samlet alle vores privatlivspolitikker inden for hvert sit område, så du hurtigt kan danne dig et overblik over hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Nedenfor kan du se en oversigt over Magasins forskellige privatlivspolitikker, efterfulgt at den fulde privatlivspolitik for Goodie Card medlemmer.

Privatlivspolitik for Goodie-medlemmer

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?
 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 9. Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?
 10. Hvilke rettigheder har du?
 11. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Magasin du Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Magasin du Nord

Kgs. Nytorv 13

1095 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Persondata@magasin.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services
 • Udsendelse af målrettet markedsføringsmateriale
 • Udsendelse af notifikationer om ændringer i behandling af personoplysninger
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services
 • For at yde dig den optimale kundeservice
 • I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Dit samtykke når vi behandler oplysninger om dig som Goodie Card medlem jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a).
 • Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b).
 • I visse tilfælde kan behandlingen være nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Magasin, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c). Dette er eksempelvis tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen kan også nødvendig for, at Magasin eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Legitime interesser kan i denne forbindelse udgøre;
 • Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser,
 • At kunne målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på www.Magasin.dk såsom e-mail adresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde hvor du er direkte identificerbar,
 • Identifikation af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Indholdet af en henvendelse fra dig, herunder f.eks. kundereklamationer
 • Ordreinformationer, købshistorik og sagsnummer
 • Goodie Card nummer

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
 • Eksterne revisorer
 • Facebook og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles af databehandlere placeret uden for EU/EØS:

 • Oracle America, Inc, USA,
  - Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
  - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46
 • Google Inc, USA,
  - Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
  - Google Inc benytter underdatabehandlere i en række tredjelande, som du kan finde her: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/
 • Facebook, Inc, USA
  - Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
 • Salesforce, USA
  - Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
  - Salesforce benytter underdatabehandlere i en række tredjelande, som du kan finde her: https://trust.salesforce.com/en/trust-and-compliance-documentation/

Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til persondata@magasin.dk.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler stammer fra dig og cookies.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, som vi har registreret om dig i 2 år fra ophør af medlemsskab. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til en eventuel reklamation over varer købt i vores forretninger samt med hensyn til dokumentation for ophør af Goodie Card medlemsskabet.

Transaktionsoplysninger gemmes forsat i 5 år fra transaktionsdagen jf. bogføringsloven.

Af systemtekniske hensyn er det ikke muligt at slette eller ændre dit Goodie Card nummer, dog vil alle direkte personhenførbare oplysninger om dig blive slettet fra din profil.

9. Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Ved ændring i vores behandling af dine oplysninger modtager du notifikation herom direkte i app’en eller når du logger ind på din profil på din computer. Har du slået push-beskeder til på app’en kan du altid holde dig opdateret. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig orienteret så du altid ved hvordan vi behandler dine data.

10. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Magasin ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag

 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Loading...