Magasins privatlivspolitik for TV-overvågning


Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?
 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 9. Hvilke rettigheder har du?
 10. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Magasin du Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Magasin du Nord

Kgs. Nytorv 13

1095 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Persondata@magasin.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At forebygge og opklare kriminelle handlinger, såsom butikstyveri, røverier, misbrug af betalingsmidler mv.
 • Forebygge og opklare kundeklager og andre tvister
 • Afklare øvrige drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, som f.eks. blokerede flugtveje, indbrud, hærværk og lignende

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Lov om TV-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte Magasins kunder og ansattes interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(d)
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge Magasins legitime interesse i f.eks. at sørge for at Magasin er et sikkert og trygt sted at handle, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)
 • Behandlingen er nødvendig til at fastslå retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f)

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Billeder og video sekvenser uden lyd optaget i Magasin samt uden for Magasins bygning
 • I særlige tilfælde kan der ske behandling af følsomme personoplysninger, som sker i overvågede områder

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Eksterne IT-service udbydere, f.eks. som led i drift og support
 • Advokater og rådgivere, samt offentlige myndigheder, fx politiet

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles ikke af databehandlere placeret uden for EU/EØS

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler om dig stammer fra TV-overvågningen i og omkring Magasins stormagasin.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer som udgangspunkt videooptagelserne i 30 dage, hvorefter optagelserne automatisk slettes.

Ved anmeldelse til politiet, ved oprettelse af en forsikringssag, eller ved indsigtsanmodninger opbevares optagelserne så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Magasin ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Loading...