Privatlivspolitik sociale medier – Magasins behandling af personoplysninger om dig


Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS
 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 9. Profilering
 10. Hvilke rettigheder har du?
 11. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Magasin du Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Magasin du Nord

Kgs. Nytorv 13

1095 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Persondata@magasin.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarer dine henvendelser til os via SoMe kommunikationsværktøjer, fx private beskeder, herunder via vores kundeservice
 • Afholdelse af konkurrencer og offentliggørelse af brugerindhold via SoMe
 • Segmentering af markedsføring til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies
 • Intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, herunder udarbejdelse af statistik
 • Hvis du er skrevet op til modtagelse af markedsføring, herunder et af vores nyhedsbreve, sender vi din e-mail til Facebook/Instagram/Youtube med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og Instagram
 • Tilbyde anvendelse af din Facebook profil til login på vores hjemmesider og mobilapps

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser til os via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til deltagelse i vores konkurrencer via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Dit samtykke til, og vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies placeret af Facebook og Instagram, til optimering af vores annoncering, hjemmesider og mails med markedsføring, nyheder mv. til dig (profilering), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a), (f) og art. 22, stk. 2(c)
 • Opfyldelse retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Vores legitime interesse i at udarbejde intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Ved login via SoMe på vores hjemmesider eller mobilapps: De profiloplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige for os på det pågældende SoMe, fx navn eller kontaktoplysninger (afhænger af dine privatlivsindstillinger på den respektive SoMe platform)
 • Din adfærd på vores sider, grupper og begivenheder, fx din interaktion med os og andre, herunder dine kommentarer, beskeder, opslag og deling af indhold i øvrigt, samt dine klik på annoncer og funktioner, herunder ’synes godt om’/”like”, valg om at følge, valg af interesser, deling af sider mv.
 • De oplysninger, som du afgiver i dine beskeder, kommentarer eller opslag enten direkte til os eller offentligt på siden, gruppen eller begivenheden
 • Oplysninger om dine konkrete køb og ordrer via en af vores butikker eller webshop, hvor din henvendelse til os via SoMe drejer sig om dette
 • De billeder og videoer, der indeholder persondata, som du sender til os eller deler på vores sider, grupper eller begivenheder på SoMe
 • Oplysninger om dig, som deles af andre brugere på vores sider, grupper og begivenheder på SoMe

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med eksterne IT-service udbydere, f.eks. som led i driften af Magasins administration af SoMe sider, grupper og begivenheder, og profiler.  

Vi kan dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere i forbindelse med levering af gevinster ved konkurrencer

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

De sociale medier indsamler og behandler oplysninger om dig til egne formål. Vi henviser til de respektive sociale medier, hvor du kan læse om deres behandling af dine personoplysninger. De forskellige SoMe udbydere vil kunne sammenstille oplysningerne med din SoMe profil hos os, hvorved de respektive SoMe udbydere vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng er de enkelte udbydere selvstændige dataansvarlig for visse data og for andre, har SoMe udbyderen et delt dataansvar med os.

Dine personoplysninger behandles af databehandlere placeret uden for EU/EØS:

 • Facebook, Inc, USA
  • Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45.
 • Instagram, USA
  • Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45.
 • Youtube, USA
  • Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45.
 • Linkedin Corporation, USA
  • Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45.
 • Google Inc, USA

Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til persondata@magasin.dk.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler stammer fra dig, fra andre brugere som deler oplysninger om dig og fra de oplysninger vi har indsamlet via cookies placeret af SoMe udbydere.

For nærmere oplysning om SoMe udbyderes cookiepolitik henvises til deres respektive person- og cookiepolitikker.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine persondata i form af posts, beskeder, likes, billeder og lign. via vores SoMe sider eller et af vores opslag, indtil du sletter disse. Private beskeder opbevares så længe der er et formål hermed, fx i forbindelse med kundeservice.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram side via cookies, herunder på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, henviser vi til vores cookiepolitik (indsæt link).

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst den modtagne markedsføring fra os.

Når du deltager i en konkurrence, gemmer vi de oplysninger, som du sender til os i 12 måneder efter gevinst er udleveret. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til en eventuel reklamation vedrørende gevinsten.

9. Profilering

Vi kan anvende profilering til brug for målretning af vores annoncering, hvor du har samtykket til dette i forbindelse med afgivelsen af dit samtykke til at modtage markedsføring.

Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops og ved din tilmelding til modtagelse af markedsføring. Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i, for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring på baggrund af profilering.

10. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Magasin ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Loading...