Magasins privatlivspolitik - Personalshopper

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?
 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 9. Hvilke rettigheder har du?
 10. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Magasin du Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Magasin du Nord

Kgs. Nytorv 13

1095 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Persondata@magasin.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services(Personal Shopper)
 • Oplysningerne opbevares elektronisk af hensyn til at kunne kommunikere med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Dine personoplysninger vil kun blive brugt i markedsføringsøjemed såfremt du har afgivet dit samtykke til det.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Dit samtykke til registrering i Magasins Personal Shopper program.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når bestiller tid hos en af vores personlige shoppere;
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Magasin, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendige for, at Magasin eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
  • Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Information om servicen
 • Fødselsdag
 • Købshistorik

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
 • Eksterne revisorer
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov
 • Såfremt dine oplysninger deles i markedsføringsøjemed, videregives alene de basale kontakt informationer

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles ikke af databehandlere placeret uden for EU/EØS

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler stammer fra dig

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Oplysningerne gemmes i elektronisk database så længe du opretholder medlemsskabet. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra transaktionsdagen som følge af Bogføringsloven

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Magasin ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Loading...