Privatlivspolitik – Konkurrencer. Magasins behandling af personoplysninger om dig

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?
 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 9. Hvilke rettigheder har du?
 10. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Magasin du Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Magasin du Nord

Kgs. Nytorv 13

1095 København K

CVR.nr.  58 19 12 13

Persondata@magasin.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at udtrække en vinder blandt de deltagende kunder
 • Til at kunne sende gevinsten til vinderen af konkurrencen
 • Til besvarelsen af din henvendelse, f.eks. spørgsmål om reklamationer
 • Til analyser og statistik
 • I forbindelse med dokumentation af svindelsager

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Dit samtykke til deltagelse i en af vores konkurrencer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, f.eks. købeloven eller bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig, afhængig af den konkrete konkurrence:

 • Navn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Goodie card nummer
 • Foto

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med eksterne IT-service udbydere, f.eks. som led i udmøntningen af en konkurrence på Magasins hjemmeside.

Vi kan dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere i forbindelse med levering af gevinster ved konkurrencer.

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles ikke af databehandlere placeret uden for EU/EØS.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler stammer fra dig.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Når du deltager i en konkurrence, gemmer vi de oplysninger, som du sender til os i op til 6 måneder.

Oplysninger om vindere gemmes i 12 måneder efter udlevering af gevinst. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til en eventuel reklamation vedrørende gevinsten.

I det omfang personoplysninger indgår i transaktioner gemmes de i 5 år jf. bogføringsloven.

 

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Magasin slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Magasin ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Loading...